4 maart 2012

Broer en zus van Loefke op bezoek

 
We proberen toch ook het L-nest nog wat aan te vullen!


Lotte, Loefke, Dametje, Yvonne en Bobje
3-3-2012

Lotte, Loefke, Dametje, Yvonne en Bobje
3-3-2012

Daisy, Lotte, Loefke, Dametje, Yvonne en Bobje
3-3-2012
 
11 juli 2011

3 puppies geboren!

 
Gisteren en vannacht zijn 2 teven en één reu geboren. Eerst de reu (blauw) (voor Alfons en Yvonne) en 5 uur later de eerste teef (geel). Pas veel later en met veel moeite de tweede teef (rood).
Uitgebreid geboorteverslag volgt later. Hier wat foto's.


Dametje moe maar tevreden met haar pups
11-7-2011

12-7-2011 de trotse moeder

12-7-2011 de drie pups in rust.
 

Nikito op kraamvisite 11-7-2011

12-7-2011 het blauwe bandje
 

Het blauwe bandje 12-7-2011

Het gele bandje 12-7-2011

Het rode bandje 12-7-2011
 
3 juni 2011

Dametje gescand: ze is drachtig!

 
Vanmorgen is een scan gemaakt van Dametje. Hoewel erg vroeg waren er nu minstens twee puppy's te zien, terwijl eigenlijk alleen de onderbuik is gescand. Op deze leeftijd is het erg moeilijk iets te zien achter de ribben. We weten nu zeker dat ze extra gevoerd kan worden en ook natuurlijk extra kalk moet hebben.
Dit keer helaas geen beelden van de scan.

8 mei 2011

Dametje gedekt!

 

Dametje 14 mei 2011


De moeder van ons geplande L-nest is Kimaciboa's Bo Derrek.

Ze is nu drie en half jaar oud en heeft alle testen gedaan die nodig zijn om binnen de Deutsche Club für Leonberger Hunde voor de fok te kunnen worden ingezet: op 9 oktober 2010 aangekeurd met 102,83 punten, HD A 2, cataract, PRA, entropion en ectropion vrij (in Duitsland niet verplicht).
Op drie tentoonstellingen heeft zij haar kwalificatie behaald bij een Duitse raskeurmeester.

Meer gegevens zoals meer foto's, stamboom en tentoonstellingsuitslagen vindt u op haar eigen pagina:

klik hier voor de eigen pagina van Dametje


De vader is Barton Océane du Clos des Tzars de Montagne.

Hij heeft zijn TAN bij de Club Français du Leonberg gedaan, fokwaarde niveau 4, is HD B, cataract, PRA, entropion en ectropion vrij.
Frans kampioen, Clubsieger Zwitserland 2010, Clubsieger Frankrijk (Cluny) 2010.

stamboom Barton:

klik hier voor de complete stamboom in
"International Leonberger Database"


Barton Océane
du Clos des Tzars de Montagne
 

MOTIVATIE VOOR DEZE COMBINATIE:

Dametje is nu drie jaar en heeft zich prima ontwikkeld tot een middelgrote, harmonisch gebouwde teef met een prachtige roodbruine, middellange vacht. Haar oorspronkelijk diepzwarte, hoge masker is iets verminderd tot een zwart, doorbroken masker. Ogen donkerbruin, oren goed aangezet en gedragen, gebit compleet en scharend. Botwerk is middelzwaar, ze heeft mooie “kattenvoeten”, staart kan langer en beter bevederd zijn. Ze heeft een soepel, ruimgrijpend gangwerk wat ook niet anders kan met haar harmonische bouw. Qua karakter is er niets op aan te merken, ze is lief en vrolijk tegen elke bezoeker, ze bewaakt haar terrein en alles wat er omheen ligt door als eerste te blaffen en dan te wachten tot de rest van de roedel komt helpen. Lief voor alle dieren op het erf, geen jachtdrift.

Wat wil ik in ieder geval terugzien bij de nakomelingen:

Wat ik in deze combinatie in ieder geval hoop te behouden zijn de uitstekende verhoudingen hoogte - lengte, het soepele gangwerk, haar donkere ogen en haar prachtige roodbruine kleur. Deze zie je nog zelden bij Leonbergers!

Wat wil ik proberen te verbeteren bij de nakomelingen?

Graag wil ik zwaarder botwerk en een paar centimeter meer hoogte en lengte bij de pups zien, evenals een langere vacht en meer bevedering aan staart en poten.

 

Dametje 14 mei 2011

Barton 7 mei 2011
 
Waarom Barton als partner?

Barton is een grote (81 cm) zwaargebouwde, zeer harmonische reu met een soepel gangwerk, een mooie lange sluike vacht met veel pigment en lange bevedering. Ook heeft hij een mooie, lange volle staart. Ogen zijn donker, oren goed aangezet. Karakter is typisch Leonberger: vrolijk, attent, vriendelijk voor mens en dier.Raoul du Manoir de Löwenberg 2007
Zijn vader Raoul is met zijn 10,5 jaar nog een imposante verschijning. Barton is qua uiterlijk zijn evenbeeld en we hopen natuurlijk dat hij ook in goede gezondheid zo oud mag worden. In beide reuen zie ik de harmonische bouw, het goede gangwerk en het zware botwerk goed verankerd. Qua kleur zijn beide reuen zeer donker van vacht, m.a.w. ze vertonen veel pigment. Beiden donkere ogen, goede ooraanzet en oordracht. Ook de grootvader Nash was een zeer zwaargebouwde, zeer grote reu die echter niet zo donker van vacht was en ook de donkere ogen had. Last but not least heb ik Barton natuurlijk ook op zijn afstamming uitgezocht.
7 mei 2011 Barton du Clos des Tzars de Montagne
Genetische variatie L-nest.

De nakomelingen uit de combinatie van Barton en Dametje zijn een mix van (voornamelijk) Franse en Scandinavische (=oorspronkelijk Duitse) lijnen. In de eerste vier generaties zijn geen gemeenschappelijke voorouders aanwezig. In de 5e generatie vinden we aan vaderszijde Arak Gomello vom Eichbühl en aan moederszijde zijn zoon Equem de la Roseraie de Chenay.
Arak Gomello vom Eichbuel 8-4-1993
foto Katie Walder

Equem de la Roseraile de Chenay okt. 1995
 

Nizan du Chateau de Reveillon 1985

Kiserdei Dolli Seigneleger 1992
Arak Gomello (12.09.1985–22.04.1996) was een zoon van Nizan du Château de Réveillon, één van de grondpijlers van de franse leonberger fokkerij. Zijn moeder, Kiserdei Dolli was een prachtige, zware, harmonische teef met een diep donkerrode vacht, zij schitterde met ruim 10 jaar nog op de Zwitserse Clubmatch. Zowel Nizan, Dolli als ook Arak waren tot op hoge leeftijd kerngezond en zijn ruim 10 jaar geworden.
 
Arak Gomello was een harmonische, grote reu met een soepel gangwerk, mooie lange roodbruine vacht, HD A, mooi hoofd en prima karakter. Helaas heeft hij ongewoon veel gedekt. Met name in Scandinavië (Finland) zijn hierdoor een aantal eigenschappen tevoorschijn gekomen die we zeker willen vermijden in onze honden: tandgebreken en monorchide en cryptorchide reuen. In de combinatie Barton x Dametje acht ik de kans op deze eigenschappen gering daar bij beide ouders de broers allen hun beide ballen hebben. Qua tandgebreken: één zus van Dametje mist de P2. Van alle 29 kinderen van Jorantou-Japp (Dick) is zij de enige. In het I en J-nest of Pelgrims Ring waren alle tanden compleet en ook in het nest van zijn broer Pancho zaten geen tandproblemen. In het nest waar Barton uitkomt zitten geen tandgebreken.

In de moederlijn van Dametje vinden we in de 5e generatie twee maal Senora Muchassa av Lykseth. Zij was de moeder van ons X en ons E nest, beide met een totaal verschillende reu. Hoewel ze uit Noorwegen kwam zijn haar voorouders voornamelijk Duits en Belgisch(= ook weer Duits). Haar grootvader Arko av Nordens Love is ook haar overgrootvader aan moeders kant via Lowengolds Natalia. Senora was HD Tc en cataract/PRA vrij.
Senora was niet zo groot, redelijk zwaar gebouwd, had goede verhoudingen, een mooi sprekend hoofd en een prima karakter.
In de 4e generatie vinden we nog voornamelijk Duitse lijnen ( 1 x Zwitsers: Argus v Crümelbach, 1 x Nederlands: Gyurscitarjan Iwanowitch, 1 x Frans: Niobe d’Aryana Vaedja).


Senora Muchassa av Lykseth 1995

Voorouders Senora:
La Timanfaya av Lykseth, Jason von Aback, Lowengolds Natalia


Voorouders Senora:
Ragnarikets Lucifer av Lykseth, Arko av Nordens Love
 
Zowel van het X- als van het E nest zijn veel honden ingezet voor de fokkerij in zowel Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Engeland, Canada en USA. In beide nesten (X en E)hadden de nakomelingen een compleet gebit, goede HD-resultaten, geen cryptorchide of monorchide reuen, geen opvallende ziektes of afwijkingen.

Dametje is LPN1 D/N, heeft dus één gen voor polyneuropathie. Haar vader is helaas overleden (levertumor)in 2009 voordat er getest kon worden, haar moeder is (nog) niet getest maar kan niet anders dan vrij zijn. Ook twee van haar geteste halfzussen en een halfbroer zijn LPN1 D/N. Eén halfbroer is N/N. Deze erfelijke belasting komt, gezien de verwantschap, absoluut zeker via de vader Jorantou-Japp die dus D/N geweest moet zijn. LPN1-achtige verschijnselen heeft hij in de acht jaar dat hij leefde nooit vertoond. Echter waar het verder in de lijn vandaan komt is mij, ondanks veel speurwerk, nog niet bekend. In de lijn van Barton hebben we nog geen LPN kunnen ontdekken. De pups zullen in een nog onbekende verhouding erfelijk belast zowel N/N als D/N zijn, maar zullen de verschijnselen van deze afwijking niet krijgen. De nu beschikbare test is een waardevol hulpmiddel om op den duur deze erfelijke aanleg uit te bannen. Door alleen geteste ouderdieren te gebruiken kunnen wij als fokkers zorgen dat er geen nakomelingen meer geboren worden die deze afwijking vertonen. Ik gebruik de resultaten van de test ook als zodanig, net als de HD , oogonderzoek en andere testresultaten. De uitslag van deze gentest is, gezien alle goede eigenschappen in haar lijn en exterieur, echter geen reden om niet met Dametje te fokken.
In de afgelopen decennia hebben we hoogstwaarschijnlijk vele malen gefokt met Leonbergers die genetisch LPN1 D/N waren, zonder dat we het wisten. In alle gevallen moet dat in onze fokkerij altijd in combinatie met een N/N partner zijn geweest aangezien we zelf nooit een Leonberger met LPN1 verschijnselen in onze fokkerij hebben gehad. Nu we wel kunnen testen zal dat dus in de toekomst bewust vermeden kunnen worden.


Barton Clubsieger SLC 2010
Algemeen fokdoel.

Naast de fokdoelen voor dit nest, zoals hiervoor zijn beschreven, probeer ik ook nu weer de genetische variatie in de volgende generatie zo groot mogelijk te houden. Hierdoor wordt de vitaliteit en de levensverwachting van de pups verhoogd en de mogelijkheid vergroot om in de volgende generaties partners te vinden die nauwelijks verwant zijn. Hoe groter de genepool hoe langer we van onze Leonbergers kunnen genieten in de toekomst!


Barton 1 open klas reuen NATIONALE CLUNY 17-10-2010